Praxe v Bruselu! Připojte se k mezinárodní skupině stážistů

Stáž v evropských strukturách může být dobrým zahájením kariéry nebo i jen několikaměsíčním dobrodružstvím. V každém případě to jistě může být jedinečná zkušenost jak pracovní, tak i životní. Proč stojí za to to zkusit? Abyste pochopili, jak fungují evropské instituce, jak se tvoří politika životního prostřední na evropské úrovni a abyste zažili jedinečnou atmosféru bruselského multikulturního mashup’u.

Brusel představuje množství možností, pokud jde o stáže a praxe. Francouzské slovo stagiaire označující stážistu přešlo i do bruselského slangu. Stagiaires se stali určitou komunitou, mají svoje akce, oslavy a sítě kontaktů.

Proč jsou zkušenosti získané v evropských strukturách tak důležité?

Pokud jde o otázky související s ochranou životního prostředí, pak na evropské úrovni vzniká stále více strategií a zákonů, které se později aplikují v praxi v členských zemích. Proto je pro někoho, kdo se zajímá o politiku ochrany životního prostředí, velmi přínosné zjištění, jak fungují evropské instituce. Je třeba si uvědomit, že tvoření evropské politiky (tzv. policy-making) je mnohem složitější proces než „ti prokletí úředníci z Bruselu zase něco vymysleli” a že každá politika je výsledkem specifických interakcí a dohod mezi institucemi a různými stranami.

Jak najít stáž?

  • První věc, která vám pomůže při hledání praxe, je „otevřené” myšlení. Nemusíte se omezovat pouze na instituce a oddělení bezprostředně související s ochranou životního prostředí. Zelená témata jsou přítomna v mnoha dalších odvětvích jako je energetika, doprava, rozvoj, zemědělství, zdraví a mnoho dalších. I kdybyste v nějaké instituci měli dočasně plnit čistě administrativní úkoly, můžete mnoho získat tím, že poznáte, jak funguje daná instituce.

Organizace praxe v institucích EU může probíhat různými způsoby. Zde uvádíme několik příkladů a návrhů, ale je možné, že najdete ještě jinou cestu.

  • Jednou z možností je podání žádosti na oficiální šestiměsíční stáž v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentu. Na internetových stránkách uvedených institucí je nutné zjistit termíny podání žádostí (dvakrát za rok) a typy nabízených stáží (existují možnosti placené nebo neplacené).
  • Různé instituce mají odlišné podmínky pro přijímání stážistů. Informace najdete na oficiálních stránkách daných institucí. Pod článkem připojujeme seznam internetových stránek.
  • V Evropském parlamentu je rovněž možnost zajištění praxe v konkrétní politické skupině nebo dokonce přímo v kanceláři dané/ho poslankyně/poslance Evropského parlamentu. V takovém případě pravidla stanovuje daná strana nebo poslankyně/poslanec, takže délka praxe a další podmínky budou záležet na individuální domluvě. Pokud se podaří domluvit krátkou několikatýdenní praxi, může to být dobrá volba i pro ty studenty, kteří musí mít povinnou praxi v rámci svého studia.
  • Mohou se vám hodit i informace o tom, ve kterých parlamentních komisích působí daná/ý poslankyně/poslanec a zda daná tematika souvisí s vaším studiem. Můžete si také zjistit, zda politický program dané strany obsahuje témata, která vás zajímají. Politická skupina, která se nejvíce zabývá otázkami ochrany životního prostředí, je skupina Zelení-EFA, ačkoli všechny politické skupiny ve svých programech ve větší či menší míře probírají tyto otázky, takže se vyplatí probrat všechny.
  • Další možností je „studijní pobyt”, čili krátkodobý pobyt organizovaný za účelem sběru dat pro výzkum, diplomovou práci nebo jiný projekt. Např. Evropský parlament nabízí možnost měsíční studijní návštěvy, během které získáte přístup do budovy Evropského parlamentu a také k různým materiálům a dokumentům. Kromě toho je pak snazší organizovat rozhovory a schůzky s pracovníky institucí a navazovat nové kontakty.
  • Fakt, že daná instituce na své internetové stránce nepublikuje oficiální informace o praxích nebo studijních návštěvách, neznamená, že ji nemůžete kontaktovat přímo a informovat se na možnosti a podmínky pobytů.
  • Kromě toho existuje mnoho evropských agentur mimo Brusel v jiných evropských městech. V každé členské zemi existují státní instituce související s EU a ve svých zemích mají kanceláře i poslanci Evropského parlamentu.
  • Další možností je zjistit, zda má vaše město nebo region své zastoupení v Bruselu a pokusit se tuto instituci kontaktovat.
  • Kromě oficiálních struktur Evropské unie mají v Bruselu své kanceláře také desítky průmyslových a obchodních organizací, consultingových společností nebo nevládních organizací. Těmi se budeme zabývat ve zvláštním článku. Zajištění stáže je v podstatě otázka důvtipu a vytrvalosti.

Kde hledat informace?

Níže naleznete odkazy na informace o stážích v daných strukturách EU. Kromě uvedených institucí existuje mnoho dalších možností, které se vyplatí si prostudovat. Budeme vám vděčni za vaše nápady a rady!

Evropská komise: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Rada Evropské unie: http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=en

Rada Evropy: http://www.coe.int/t/JOBS/traineeship_en.asp

Evropský hospodářský a sociální výbor: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Výbor regionů: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

Evropská investiční banka (Lucemburk): http://www.eib.org/about/jobs/working/internships/index.htm

Evropská centrální banka: http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html

Evropská agentura pro chemické látky (Helsinky): http://echa.europa.eu/web/guest/traineeships-vacancies

Soudní dvůr Evropské unie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Evropský účetní dvůr: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship

Evropský veřejný ochránce práv: http://www.ombudsman.europa.eu/recruit/en/default.htm

Z našeho průzkumu vyplývá, že Evropská agentura pro životní prostředí (Kodaň) nepřijímá stážisty. Pokud získáte nějaké jiné informace, dejte nám vědět.

Zastoupení vybraných členských států v Bruselu:

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii: http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/zamestnani_v_institucich_a_agenturach/index.html

Stálé zastoupení Polské republiky při Evropské unii v Bruselu (Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli): http://www.brukselaeu.polemb.net/?document=97  (vhodné také pro studenty)

Stálé zastoupení Slovenské republiky při Evropské unii (Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii): http://www.mzv.sk/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/index_SK

Krátké studijní návštěvy:

Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/002084aa7c/Study-visits.html

Výbor regionů: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx

Environmentální politika - nabídky práce: www.ecojobs.cz/tag/environmental-policy/

Hodně štěstí!