Život na vrcholu

Myslíte si, že úspěchem je vrchol firemního žebříčku? Přečtěte si o úspěchu na skutečném vrcholu…

Tomasz Nasiółkowski, meteorolog a turistický průvodce, pracuje na Sněžce v meteorologické observatoři Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW, ústav pro meteorologii a vodohospodářství) ve výšce 1603 m n.m. Je to nejvyšší vrchol jihozápadního Polska, neoficiální symbol Dolního Slezska a zároveň nejvyšší bod České republiky – vrchol protíná česko-polská hranice.

Práce tady spočívá v neustálém pozorování stavu atmosféry, provádění meteorologických měření a odesílání dat pro účely vytváření předpovědí. Tomasz pracuje zároveň jako průvodce, mimo jiné po Sudetech a zemích Asie a Afriky.

Meteorologická měření se na Sněžce provádějí nepřetržitě od roku 1880. Výsledkem je více než stotřicetiletá sbírka údajů – jedna z nejdelších a nejcennějších na světě!

„Práce na vrcholu je unikátní, zejména pokud jde o přírodní scenérie,” říká Tomek, který tu pracuje již 2 roky. „Mnoho meteorologických jevů, které se vyskytují v horách, jako například Brockenské strašidlo, moře mraků nebo Eliášův oheň, v nížinách vůbec není. Dříve jsem je znal pouze z knížek nebo z vyprávění. Pro mnoho lidí je Sněžka magickým místem.”

Ústav pro meteorologii a vodohospodářství (IMGW) spadá pod Ministerstvo životního prostředí a je v Polsku čelním subjektem, který se zabývá expertízami a předpovídáním jevů probíhajících v atmosféře a hydrosféře. Ústav je částečně financován ze státního rozpočtu a částečně z vlastních zdrojů.

Povolání: meteorologický pozorovatel horské stanice

„Pracujeme na směny – asi dva týdny na vrcholu, potom asi 2-3 týdny pauza. To se vracím do města Jelenia Góra, kde bydlím, nebo se věnuji vlastnímu podnikání v turistice – provázení výprav.

Když jsem nahoře, trávím většinu dne v disku observatoře – „UFO”, ze kterého mám panoramatický výhled 360 stupňů. Během této doby provádím průběžné pozorování stavu ovzduší. Zaměřuji se na vznik a zánik různých jevů – deště, sněhu, bouřek, mlhy atd. Analyzuji průběh oblačnosti, průvodní jevy, definuji základnu oblačnosti a viditelnost – to nedělá počítač. Každých 6 hodin se musím projít do meteorologické zahrady o několik metrů dále a změřit srážky a výšku sněhové pokrývky.

Na monitoru zobrazuji aktuální meteorologické údaje: teplotu, vlhkost vzduchu, vítr atd. Chvíli před odesláním meteorologické zprávy vyjdu na terasu nebo na vrchol hory, odkud provádím vizuální pozorování. Zprávu připravuji každou hodinu, ale pokud dojde k výskytu nebezpečných jevů, odesílají se nezávisle na hodinových zprávách další varovné zprávy. Zpráva se skládá z řady číslic, každá z nich označuje nějaký meteorologický parametr. Je to speciální kód, který znají meteorologové po celém světě – jazyk, díky němuž dochází k výměně informací mezi pozorovateli, kteří dodávají údaje, a synoptiky z celého světa, kteří na základě údajů z mnoha stanic vypracují předpověď počasí. Na celém světě existuje síť meteorologických stanic, ve kterých probíhá měření nepřetržitě každou hodinu.

Všechny stanice pracují stejným způsobem, mají stejné postupy a všechny odesílají údaje, které každé tři hodiny slouží pro mezinárodní výměnu. Ve stejné minutě, ve které já jdu na vrchol Sněžky, někdo „bojuje“ za polárním kruhem, někdo v tropech a jiný provádí měření někde v poušti..”

Výzkum změn klimatu a region „Černého trojúhelníku”

Ne všechny observatoře se nacházejí v extrémních podmínkách, většina je u letišť a v zemědělských oblastech nebo lázních. Horské stanice jsou ale důležité pro včasné varování, protože jevy, které se objevují ve vyšších částech atmosféry, probíhají dynamičtěji a často předcházejí situacím, které proběhnou v níže položených oblastech o několik hodin později. V Polsku se v horách nacházejí pouze dvě stanice: na Sněžce a na hoře Kasprowy Wierch v Tatrách.

„Shromážděné údaje a vypracované předpovědi využívá mnoho sektorů, mimo jiné průmysl, energetika, doprava, turistika, zemědělství a dokonce i pojišťovací společnosti! Za ta léta tvoří meteorologické údaje celé sbírky a databáze, které vědci vyvíjejí v průběhu let se zohledněním aktuálních tendencí a trendů. Např. na základě údajů, které jsem shromáždil já a moji kolegové, víme, že se klima v horách střední Evropy otepluje.

Díky měření z mnoha stanic se můžeme na problematiku životního prostředí a klimatických změn podívat v globálním měřítku. Vědomí, že naše údaje jsou nepostradatelnou součástí „klimatické skládačky”, nám poskytuje satisfakci, protože vím, že přispívám k výzkumu globálního rozsahu.

Oblast, kde pracuji, patřila před dvaceti lety k nejvíce znečištěným v Evropě. Říkalo se jí Černý trojúhelník. Byla to oblast naprosté ekologické katastrofy. V 70. a 80. letech tu byly zničeny stovky hektarů lesa. Proto kromě standardních meteorologických měření zjišťujeme také znečištění ovzduší z hlediska koncentrace síranů a dusičnanů.

Celkem je nás v observatoři sedm, ale protože pracujeme na směny, vídáme se zřídka. Směna trvá 12 hodin, takže někdy se pracuje ve dne a jindy v noci. Když začínám službu, jde kolega spát a obvykle se míjíme. Mám rád ten klid během práce, protože službu mám sám. Častým místem našich setkání je kuchyně. Každý z nás má různé zájmy, ale spojuje nás zvláštní pouto se Sněžkou. Nejdéle pracoval na Sněžce jeden pozorovatel 30 let!”

Dochvilnost, spolehlivost… a kulinářské dovednosti

Moje práce je především práce po lidi, kteří milují přírodu, protože tady s ní máte přímý kontakt. Kromě toho je potřeba cítit se dobře sám se sebou, protože se pracuje individuálně, v podstatě jste odříznuti od světa.

Pokud někdo chce pracovat na horské stanici, musí mít dobrou fyzickou kondici a dobrý smysl pro orientaci a pohyb v horském terénu. Výhodou je umět provádět drobné technické práce a opravovat různé věci – když pracujeme v takové odlehlé oblasti, jsme často odkázáni pouze sami na sebe a občas selže elektronika. Je také dobré mít nějaké kulinářské dovednosti, protože všichni zaměstnanci na Sněžce vaří obědy.

Během pozorování je nezbytná především dochvilnost a spolehlivost. Zaprvé – meteorologickou zprávu je nutné odeslat včas. Zadruhé – musí obsahovat přesné a pravdivé informace. Uvedení nepravdivých nebo smyšlených údajů by mohlo znamenat ohrožení života.

Často nám volají piloti kluzáků nebo vyznavači paraglidingu a ptají se nás na směr nebo rychlost větru, protože ve výšce 1600 m n.m. mohou být tyto parametry zcela jiné než v nížinách. Naší povinností je sdělovat pravdivé a přesné informace. Kdybychom to neudělali nebo uvedli nepravdivé údaje, mohlo by to skončit tragédií.”

Moje vzdělání a životní cesta

Když se chcete stát meteorologem, je nutné vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních věd, nejlépe geografie nebo ochrany životního prostředí. Největší šanci má ten, kdo navíc absolvoval specializaci meteorologie a klimatologie. Já jsem absolvoval geografii na Vratislavské Univerzitě v roce 2006. Díky dvěma letům specializace meteorologie a klimatologie se mi rychle povedlo najít své místo v této práci.

Ale samotné získání vysněné práce bylo největší výzvou. O vysněné práci meteorologa na Sněžce jsem přemýšlel již ve čtvrtém a pátém ročníku, ale nebylo místo, takže jsem musel čekat. Začal jsem studovat v doktorandském programu, po roce jsem ale odešel a odjel jsem na jeden a půl roku na cestu po Asii.

To byla cesta mého života!  Mezitím jsem dál myslel na Sněžku, ale bohužel stále nebylo žádné volné místo. Dva měsíce po návratu do Polska byla moje trpělivost a vytrvalost odměněna, uvolnilo se místo a konečně jsem dostal vysněnou práci!

Ale předchozí cesta byla nenahraditelnou školou života. Jezdil jsem hlavně stopem a snažil jsem se co nejvíce přiblížit místním obyvatelům a kultuře. Potom jsem absolvoval příslušné průvodcovské kurzy a získal jsem licenci pro provázení turistických skupin. Doufal jsem, že se mi to někdy bude hodit. A nemýlil jsem se, hodí se! Teď také vidím, jak se mi ta cesta vyplatila a že byla klíčem k dnešnímu úspěchu. Díky tomu teď jezdím se skupinami do Indie, Nepálu, Keni nebo Tanzanie jako průvodce a vydělávám na tom.

Svůj volný čas obvykle trávím aktivně: jezdím na lyžích, chodím po horách nebo jedu na návštěvu ke známým. V poslední době je mým hlavním zájmem rekonstrukce starého stylového bytu, který jsem získal. Amatérsky se zabývám fotografováním přírodních jevů v atmosféře.

Stejně jako v každé práci dochází i ke krizovým momentům

…kterým je třeba čelit. V mém případě může být nejtěžší dojít do práce. Když nesete batoh vážící 15-20 kg a potkáte uragán, sněhovou bouři, mlhu nebo náledí, může být skutečně neveselo. V normálních podmínkách je možné dosáhnout vrcholu během 1,5 – 2 hodin, ale když narazím na špatné podmínky, může cesta trvat i 6 hodin. Sněžka je mezi meteorology dobře známá. Jedná se o rekordní místo v rámci kontinentální Evropy pokud jde o rychlost větru, která tu dosahuje až 200-250 km/h, a počet dní s mlhou – během roku je jich téměř 300. Právě vítr a mlha jsou v Krkonoších nejnebezpečnější a často pozorovatelům znesnadňují příchod do práce. Ale řešení problémů nás posiluje. Každý výstup v obtížných podmínkách nás připravuje na následující stoupání.

Únavné mohou být i noční služby, zejména nad ránem, když je potřeba bez ohledu na únavu zachovat bdělost mysli. O zaspání termínu odeslání zprávy nemůže být řeč. Za to hrozí značné následky! Navíc negativní stránkou mé práce je dopad na soukromý život. Hodně času trávím mimo domov a jednou z výzev je otázka sladění práce se soukromým životem. Je nutné vytvořit vztah s velmi tolerantním partnerem, vzájemně si důvěřovat a stejně jako v horách tyto výzvy přijímat v soukromém životě.”

Vždy vám někdo řekne, že se z toho nedá uživit

„Při výběru studia jsem se řídil svými zájmy a koníčky. A nikdy jsem toho nelitoval, ačkoli někdy jsem se bál, že nenajdu práci. Všude kolem bylo hodně studentů informatiky, ekonomie nebo marketingu. Mnoho z nich mělo ironické poznámky, že jako geograf ničeho nedosáhnu. Ale já jsem pořád myslel na Sněžku, zkoušel jsem se tam dostat dveřmi i okny a nakonec jsem dosáhl svého! 

Teď už vím, že se musí jít vlastní cestou, kterou si vytyčíme, a věřit v ni. A ignorovat hlasy, které nám říkají, že to za to nestojí. Protože často uslyšíme, že s geografií se nedá uživit, že teď se počítá pouze informatika a ekonomie. Ale já si myslím, že je potřeba jít vytrvale k cíli, který jsme si dali – zaměřit na něj všechny své myšlenky a energii a důsledně k němu spět. O tom, zda budete nebo nebudete finančně nezávislí, nerozhoduje výběr specializace, ale způsob využití znalostí, které máte.

Profesionální úspěch je pro mě i osobní pocit štěstí, spokojenosti sám se sebou a s tím, čeho se dosáhlo – být v souladu sám se sebou. Kdysi jsem přemýšlel o podobné práci v Alpách, norských horách nebo na Novém Zélandu. Možná k tomu někdy dojde, že změním bydliště, ale zatím to nemám v plánu! Sněžka je mým druhým domovem a mým místem na Zemi, které jsem našel.

Doporučuji vám navštívit následující stránky:

O mé práci průvodce: www.przewodnik-sudecki.pev.pl

O Sněžce: www.sniezka.karpacz.pl

Děkuji vám!

***Photos by Tomasz Nasiółkowski

Hledej práci: www.ecojobs.cz