Tag Archives: Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Masarykova univerzita: Ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Termín přihlášek: 18.8.2017 | Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX.…

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Krajský úřad Plzeňského kraje: vedoucí oddělení vodního hospodářství

Termín přihlášek: 8.8.2017 | Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí | Plzeň

Zdroj/více: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/krajsky-urad-0

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Krajský úřad Ústeckého kraje: referent/ka odboru životního prostředí

Termín přihlášek: 1.9.2017 | Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozice samostatný referent oddělení životního prostředí-úsek ochrany přírody a krajiny a samostatný referent oddělení životního prostředí-úsek odpadového hospodářství | Ústí nad Labem

Zdroj/více: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=66206&p1=116205

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Ministerstvo životního prostředí: Ministerský rada

Termín přihlášek: 16.8.2017 | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada v odboru ochrany ovzduší | Praha

Zdroj/více: https://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Magistrát města Jihlavy: referent/ka životního prostředí

Termín přihlášek: 4.8.2017 | Obsazení funkce odborného referenta/referentky oddělení služeb v životním prostředí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy | Jihlava

Zdroj/více: https://www.jihlava.cz/vyberova-rizeni/tema=50355&p1=49348

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Státní fond životního prostředí ČR: Projektový/á manažer/ka

Termín přihlášek: 28.7.2017 | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – projektový/á manažer/ka v Odboru odpadového hospodářství a v odboru ochrany přírody | Praha

Zdroj/více: https://www.sfzp.cz/sekce/113/nabidka-zamestnani/

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Ministerstvo životního prostředí: Ministerský rada

Termín přihlášek: 31.7.2017 | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ministerský rada v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (oddělení mezistátní EIA) | Praha

Zdroj/více: https://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Česká inspekce životního prostředí: Inspektor/ka

Termín přihlášek: 31.7.2017 | Česká inspekce životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na pozici inspektora oddělení odpadového hospodářství | Zlín, Hradec Králové

Zdroj/více: http://www.cizp.cz/Volna-mista#

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Ministerstvo životního prostředí: Ministerský rada

Termín přihlášek: červenec 2017 | Státní tajemník Ministerstva životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada v odboru výkonu státní správy V – Liberec ,a Ministerský rada v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence | Liberec, Praha

Zdroj/více: https://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Česká inspekce životního prostředí: Inspektor/ka

Termín přihlášek: červenec 2017 | Česká inspekce životního prostředí vyhlašuje výběrová řízení na pozice: inspektor oddělení ochrany vod, inspektor oddělení ochrany lesa, inspektor oddělení ochrany přírody, inspektor oddělení ochrany ovzduší, inspektor oddělení odpadového hospodářství | Praha, Brno, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Karlovy Vary

Zdroj/více: http://www.cizp.cz/Volna-mista

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Krajinný ekolog, zoolog, botanik

Termín přihlášek: červenec 2017 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nabízí volné pracovní pozice: krajinný ekolog, zoolog, botanik | Praha, Ostrava

Zdroj/více: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Botanik

Termín přihlášek: otevřený | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo Botanik v Oddělení péče o přírodu a krajinu v Regionálním pracovišti SCHKO Slavkovský les s místem výkonu práce v Mariánských Lázních.…

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

CEE Bankwatch Network: Volunteer positions

Deadline: open | Our volunteer positions are unpaid but we offer a chance to learn new skills and use your old ones for a good cause.…

Posted in Inne, NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Green European Foundation: Internship programme in Brussels

Deadlines: 15-10 and 30-04 | The internship programme in the Brussels office of GEF offers the possibility to gain insight into the activities of a political foundation on European level, cooperating with European organisations as well as with national Green political foundations all over Europe | Brussels

Source/More: http://gef.eu/about/internship-programme/

Posted in Inne, NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Staże i praktyki

Termin składania podań: otwarty | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych, kierunków technicznych (w szczególności o specjalności z zakresu budownictwa, dróg i mostów, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska)……

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Portal ekologiczny Ekohabitat: Autorzy artykułów / redaktorzy (optymalnie studenci kierunku ochrona środowiska)

Termin składania podań: otwarty | Portal ekologiczny Ekohabitat: Autorzy artykułów / redaktorzy (optymalnie studenci kierunku ochrona środowiska) | Tworzenie i redagowanie artykułów; aktywne uczestniczenie w dyskusjach na forum portalu

Źródło/Więcej: http://ekohabitat.pl/praca

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Instytut Energetyki Odnawialnej: Praca w Instytucie

Termin składania podań: otwarty | Instytut Energetyki Odnawialnej, jeden z pierwszych niezależnych i niepublicznych ośrodków badawczych w Polsce (rok powstania – 2001), z rozległymi kontaktami międzynarodowymi, zatrudni młodych inżynierów do prac rozwojowych związanych z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych małoskalowych technologii z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, biogazu i energetycznego wykorzystania biomasy…

Źródło/Więcej: http://www.ieo.pl/pl/o-instytucie/oferty-pracy/praca-w-instytucie.html

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Instytut Energetyki Odnawialnej: Staże

Termin składania podań: otwarty | Instytut Energetyki Odnawialnej oferuje możliwość staży w następujących obszarach: energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna termiczna, produkcja i wykorzystania biogazu rolniczego

Źródło/Więcej: http://www.ieo.pl/pl/o-instytucie/oferty-pracy/sta-w-instytucie.html

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Staże i praktyki

Termin: otwarty | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie, staże dla bezrobotnych…

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

GRID Warszawa / UNEP: Praktyki studenckie z zakresu zastosowań Systemów Informacji Geograficznej

Termin: otwarty | Zapraszamy studentów ostatnich lat kierunków przyrodniczych oraz związanych z gospodarką przestrzenną, specjalizujących się w kartografii, planowaniu przestrzennym, ocenach oddziaływania na środowisko, oraz geoekologii i hydrologii.…

Posted in NABÍDKY PRÁCE | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

How to become an environmental analyst at a consultancy? How to benefit from EIA authorisation and how to get it in the Czech Republic?

Read the advice of Mr. Radek Jareš, an analyst at ATEM, an environmental consultancy based in Prague, in Czech Republic.

ATEM is a privately-owned environmental consulting company, providing environmental services for its clients, which are mainly business and state authorities.…

Posted in EKSPERCI O SWOJEJ PRACY, INSPIRACE, ZELENÉ PODNIKÁNÍ | Tagged , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Working for an Romanian Environmental Consultancy – Not Easy But Fascinating

In Romania, green consultancy field is still an emerging economic sector. Ciprian works in Cluj-Napoca as a socio-environmental expert. He focuses on social factors and how they affect the environment.

Posted in EKSPERCI O SWOJEJ PRACY, ZELENÉ PODNIKÁNÍ | Tagged , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny