Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia socjalna działa po części jak przedsiębiorstwo. Prowadzi działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji innych celów. Spółdzielnie mogą korzystać ze środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Czym są spółdzielnie socjalne? Ekonomiaspoleczna.pl http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519

“Spółdzielnie socjalne kręcą młodych. Bo mają pracę. Bez nadzoru szefa i bez korporacyjnego wyścigu szczurów – młodych ludzi to kusi, dlatego zakładają spółdzielnie socjalne…”: Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/1,75478,12838317,Spoldzielnie_socjalne_kreca_mlodych__Bo_maja_prace.html

Inspirująca historia pięciu kobiet, które straciły pracę, ale nie zrezygnowały z marzeń: Bielskobiala.pl  http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/25169/zakrecone-ma-maxa

Ciekawy przykład ekologicznej spółdzielni-restauracji w Krakowie: http://spoldzielnia.org/ekologiczna-restauracja-spoldzielnia/

Poradnik “Jak założyć spółdzielnie socjalną”: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej http://www.owies.org.pl/media/jak-zalozyc-ss.pdf

Ogólnopolski katalog spółdzielni socjalnych. Spis spółdzielni w Polsce wraz z ich krótką charakterystyką: http://www.spoldzielniesocjalne.org/