Praktyki w Brukseli! Dołącz do międzynarodowej grupy stażystów

Staż w strukturach europejskich może być dobrym początkiem kariery albo po prostu kilkumiesięczną przygodą. Tak czy inaczej, na pewno jest to wyjątkowe doświadczenie zawodowe i  życiowe. Dlaczego warto? Aby zrozumieć jak działają instytucje europejskie i jak tworzona jest polityka ochrony środowiska na europejskim szczeblu, oraz ostatecznie, aby doświadczyć unikalnej atmosfery brukselskiego multikulturowego mashup’u.

Bruksela to cały ocean możliwości jeśli chodzi o staże i praktyki. Francuskie słowo stagiaire oznaczające stażystę/tkę, praktykanta/tkę, na dobre weszło do brukselskiego żargonu. Stagiaires stanowią całą społeczność, mają swoje imprezy, wydarzenia i sieci kontaktów.

Dlaczego doświadczenie zdobyte w strukturach europejskich jest tak istotne?

Jeśli chodzi o zagadnienia związane z ochroną środowiska, coraz więcej strategii i ustawodawstwa powstaje na szczeblu europejskim, a potem wdrażane jest w krajach członkowskich. Dlatego dla kogoś, kto interesuje się polityką ochrony środowiska, zrozumienie jak funkcjonują instytucje europejskie może być niezwykle przydatną wiedzą. Warto uświadomić sobie, że tworzenie polityki europejskiej (tzw. policy-making) to o wiele bardziej złożony proces niż „ci przeklęci urzędnicy z Brukseli znowu coś wymyślili” i że każda polityka jest rezultatem specyficznych interakcji i oddziaływań pomiędzy instytucjami i różnymi stronami.

Jak znaleźć staż?

  • Pierwszą wytyczną, która pomoże podczas szukania praktyk jest „otwarte” myślenie. Nie musicie ograniczać się jedynie do instytucji i wydziałów bezpośrednio nawiązujących do ochrony środowiska. Zielone tematy obecne są w wielu pozostałych sektorach, takich jak energetyka, transport, rozwój, rolnictwo, zdrowie i wielu innych. Nawet jeśli w jakiejś instytucji mielibyście tymczasowo wykonywać czysto administracyjne zadania, możecie na tym sporo skorzystać, poznając jak funkcjonuje dana instytucja.

Zorganizowanie praktyk w instytucjach UE może odbyć się w różny sposób. Poniżej podajemy kilka przykładów i sugestii, ale możliwe, że znajdziecie jeszcze inną drogę.

  • Jedną z możliwości jest złożenie podania na oficjalny 6-miesięczny staż w Komisji Europejskiej lub Parlamencie Europejskim. Na stronach internetowych wspomnianych instytucji należałoby sprawdzić terminy zgłaszania podań (dwa razy w roku) i rodzaje oferowanych staży (istnieją opcje z wynagrodzeniem i bez).
  • Różne instytucje mają odmiennie warunki przyjmowania stażystów. Informacji należy szukać na oficjalnych stronach danych instytucji. Pod artykułem przytaczamy listę stron.
  • W Parlamencie Europejskim jest również możliwość zorganizowania praktyk w określonej grupie politycznej albo nawet bezpośrednio w biurze danego/ej Posła/nki do Parlamentu Europejskiego. W tym wypadku, zasady ustala dana partia lub poseł/anka, a więc długość trwania praktyk i inne warunki będą zależeć od indywidualnej umowy. Jeśli uda się umówić na krótkie kilku-tygodniowe praktyki, może to być dobrą opcją nawet dla studentów, którzy muszą odbyć praktykę w ramach swoich studiów.
  • Pomocne może być sprawdzenie w których komisjach parlamentarnych uczestniczy dany/a poseł/anka i czy dana tematyka jest związana z waszymi studiami. Również można sprawdzić czy program polityczny danej partii zawiera tematy, które was interesują. Grupą polityczna, która jest najszerzej zorientowana na zagadnienia ochrony środowiska są Zieloni/EFA, aczkolwiek wszystkie grupy polityczne w większym lub mniejszym stopniu poruszają te kwestie w swoich programach, więc warto sprawdzić każdą.
  • Kolejną opcją do rozważenia jest forma “wizyty studyjnej”, czyli krótkiego pobytu zorganizowanego w celu zgromadzenia danych do badania, pracy dyplomowej czy innego projektu. Np. Parlament Europejski oferuje możliwość zorganizowania miesięcznej wizyty badawczej, podczas której usyskuje się dostęp do budynku Parlamentu oraz różnych materiałów i dokumentów. Ponadto łatwiej jest organizować wywiady i spotkania z pracownikami instytucji i nawiązywać nowe kontakty.
  • Fakt, że dana instytucja nie opublikowała na swojej stronie oficjalnych informacji o praktykach czy wizytach badawczych, nie oznacza, że nie można skontaktować się z nimi bezpośrednio i wypytać o możliwości i warunki.
  • Ponadto, istnieje wiele europejskich agencji zlokalizowanych poza Brukselą, w innych europejskich miastach. W każdym kraju członkowskim są instytucje państwowe związane w Unią Europejską, również Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają biura lokalne w swoich krajach.
  • Kolejną opcją może być sprawdzenie czy wasze miasto lub region ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli i próba kontaktu z takim biurem.
  • Oprócz oficjalnych struktur Unii Europejskiej, w Brukseli mają swoje biura dziesiątki przemysłowych i biznesowych organizacji, firm konsultingowych czy organizacji pozarządowych. Zajmiemy się nimi w osobnym artykule. Zorganizowanie stażu jest tak naprawdę kwestią pomysłowości i uporu.

Gdzie szukać informacji?

Poniżej znajdziecie linki do informacji nt. staży w określonych strukturach Unii Europejskiej. Poza wymienionymi instytucjami jest wiele innych opcji, które warto zbadać. Będziemy wdzięczni za pomysły i porady!

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Parlament Europejski: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Rada Unii Europejskiej: http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=en

Rada Europy: http://www.coe.int/t/JOBS/traineeship_en.asp

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Komitet Regionów: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

Europejski Bank Inwestycyjny (Luksemburg): http://www.eib.org/about/jobs/working/internships/index.htm

Europejski Bank Centralny: http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html

Europejska Agencja Chemikaliów (Helsinki): http://echa.europa.eu/web/guest/traineeships-vacancies

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Europejski Trybunał Sprawiedliwości): http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Europejski Trybunał Obrachunkowy: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: http://www.ombudsman.europa.eu/recruit/en/default.htm

Z naszego badania wynika, że Europejska Agencja Środowiska (Kopenhaga) nie przyjmuje stażystów. Dajcie znać, jeśli zdobędziecie jakieś inne informacje.

Przedstawicielstwa wybranych państw członkowskich w Brukseli:

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli: http://www.brukselaeu.polemb.net/?document=97  (Praktyki również dla studentów)

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej (Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii): http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/zamestnani_v_institucich_a_agenturach/index.html

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Słowackiej przy Unii Europejskiej (Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii): http://www.mzv.sk/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/index_SK

Krótkie wizyty studyjne:

Parlament Europejski: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/002084aa7c/Study-visits.html

Komitet Regionów: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx

Polityka ochrony środowiska – oferty pracy: www.ecojobs.cz/pl/tag/environmental-policy/

Powodzenia!