Tag Archives: Public sector

Magistrát města Hradec Králové: Referent/ka

Termín přihlášek: 31.10.2017 | Výběrové řízení na pozici: Referent/ka – ochrana životního prostředí | Hradec Králové

Zdroj/více: http://edeska.mmhk.cz/eDeska/

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Krajinný ekolog

Termín přihlášek: říjen 2017 | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Krajinný ekolog v Oddělení SCHKO Český kras, Regionální pracoviště Střední Čechy se služebním působištěm Karlštejn a pracovní místo Odborný rada – Krajinný ekolog v Oddělení ochrany krajiny, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny s místem výkonu služby v Praze.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Ministerstvo životního prostředí: Ministerský rada

Termín přihlášek: říjen 2017 | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada v odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerský rada v samostatném oddělení programu Nová zelená úsporám, Ministerský rada v odboru odpadů | Praha

Zdroj/více: https://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Česká inspekce životního prostředí: Inspektor/ka

Termín přihlášek: říjen 2017 | Česká inspekce životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na pozice: rada/odborný rada inspektor oddělení ochrany vod Oblastního inspektorátu Hradec Králové v ČIŽP, rada/odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Hradec Králové v ČIŽP, odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství OI Brno, referent společné státní správy a samosprávy oddělení ochrany vod Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Česká zemědělská univerzita: Vědecký,výzkumný a vývojový pracovník

Termín přihlášek: 3.11.2017 Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:
Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – postdoktorand na katedru ekologie lesa pro obor ekologie lesa.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Státní fond životního prostředí ČR: Projektový/á manažer/ka

Termín přihlášek: říjen 2017 | Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozice projektový/á manažer/ka v Odboru ochrany vod, projektový/á manažer/ka v Odboru realizace Národních programů | Praha

Zdroj/více: https://www.sfzp.cz/sekce/113/nabidka-zamestnani/

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Univerzita Karlova: akademičtí a vědečtí pracovníci

Termín přihlášek: 31.10.2017 | Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení různých míst | Praha

Zdroj/více: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Krajský úřad Královehradeckého kraje: odborný/á referent/ka na úseku posuzování vlivů na životní prostředí

Termín přihlášek: 23.10.2017 | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: odborný/á referent/ka na úseku posuzování vlivů na životní prostředí | Hradec Králové

Zdroj/více: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Ministerstvo životního prostředí: Ministerský rada

Termín přihlášek: listopad 2017 | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrová řízení na pozice: Ministerský rada v odboru fondů EU, Místo do odboru výkonu státní správy IX – Ostrava, Ministerský rada v samostatném oddělení veřejných zakázek | Praha, Ostrava

Zdroj/více: https://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku: Inspektor/ka do spraw ochrony środowiska

Termin składania podań: 29.02.2016 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku: Inspektor/ka do spraw ochrony środowiska | Gdańsk

Źródło/Więcej: http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=177940&p_insert=17-FEB-16

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Forum Obywatelskiego Rozwoju: Praktyki studenckie / Wolontariat

Termin składania podań: otwarty | Forum Obywatelskiego Rozwoju: Praktyki studenckie / Wolontariat | Jesteś doświadczonym działaczem organizacji studenckich? A może dopiero szukasz możliwości dodatkowego zaangażowania?…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Staże i praktyki

Termin składania podań: otwarty | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych, kierunków technicznych (w szczególności o specjalności z zakresu budownictwa, dróg i mostów, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska)……

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ w Szczecinie: Praktyki studenckie

Termin składania podań: otwarty | Zakład Technicnzych Usług Komunalnych NFOŚ w systemie całorocznym lub w okresie wakacyjnym organizuje praktyki dla studentów kierunków środowiskowych…

Źródło/Więcej: http://www.nfos.com.pl/index.htm

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Urząd Miasta Łodzi: Staże i Praktyki

Termin składania podań: otwarty | Urząd Miasta Łodzi: Staże i Praktyki

Źródło/Więcej: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=9261&PHPSESSID=084d89ce183c5b2277b895591

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Staże absolwenckie

Termin składania podań: otwarty | Do odbycia stażu absolwenckiego uprawnione są osoby bezrobotne, które nie ukończyły 27 roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Praktyki i wolontariat

Termin składania podań: otwarty | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, stażu dla osób skierowanych przez urzędy pracy oraz świadczenia wolontariatu.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Gdańsk: Praktyki studenckie

Termin składania podań: otwarty | Od roku 2009 organizowane są w Stacji Ornitologicznej praktyki studenckie. Prace związane są głównie z bieżącą obsługą danych Centrali Obrączkowania, jak też z ich archiwizacją.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Staże i praktyki

Termin: otwarty | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie, staże dla bezrobotnych…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Park Narodowy Gór Stołowych: Praktyki zawodowe

Termin: otwarty  / Praktyki zawodowe w Parku Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdrój

Źródło/Więcej: http://www.pngs.com.pl/

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Park Narodowy Gór Stołowych: Wolontariat

Termin: otwarty  / Od 1 marca 2012 r. obowiązuje zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych, umożliwiające podejmowanie na terenie PNGS pracy w charakterze wolontariusza.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Magurski Park Narodowy: Wolontariat

Termin: otwarty | Od 2007 prowadzony jest w Magurskim Parku Narodowym wolontariat. Ta inicjatywa przyciąga co roku coraz więcej ludzi, którzy chcą poświęcić swój wolny czas pracując w tym cennym przyrodniczo obszarze.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: Praktyki i staże

Termin: otwarty / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza osoby zainteresowane odbyciem stażu lub praktyki studenckiej

Źródło/Więcej: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/2/632/Praktyki_i_staze

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Karkonoski Park Narodowy: Wolontariat

Termin: otwarty | Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu.…

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Ministerstwo Środowiska: Staże i praktyki

Termin: otwarty | Praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Środowiska | Warszawa…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Lubelski Urząd Wojewódzki: Praktyki

Termin składania podań: otwarty | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie organizuje praktyki dla studentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół średnich | Praktyki studenckie i uczniowskie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Sprawcie aby na portalu Ecojobs-cee pojawiało się o wiele więcej ofert pracy w waszej dziedzinie

Jeśli chcecie, aby na portalu Ecojobs-cee pojawiało się coraz więcej nowych ofert pracy, możecie nam pomóc w następujący sposób:

1) Dajcie znać znajomym, szczególnie tym z branży, że istnieje portal Ecojobs-cee.

Posted in OFERTY PRACY, Stypendia i studia | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone