Tag Archives: Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ, EIA)

Magistrát města Ústí nad Labem: referent/ka odboru životního prostředí

Termín přihlášek: 21.3.2017 | Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností | Ústí nad Labem

Zdroj/více: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/uredni-deska/vyberova-rizeni-personalni.html

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Krajský úřad Ústeckého kraje : referent/ka odboru životního prostředí

Termín přihlášek: 27.3.2017 | Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka odboru životního prostředí na úseku odpadového hospodářství | Ústí nad Labem

Zdroj/více: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=66206&p1=116205

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Český hydrometeorologický ústav: meteorolog specialista

Termín přihlášek: květen 2017 | Český hydrometeorologický ústav – pobočka Brno hledá vhodného kandidáta – absolventa VŠ – na pozici Odborný pracovník Oddělení meteorologie a klimatologie – meteorolog specialista | Brno

Zdroj/více: http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-zamestnani

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Ministerstvo životního prostředí: ministerský rada

Termín přihlášek: 23.3.2017 | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje vyýběrové řízení na pozice ministerský rada v odboru ochrany vod a ministerský rada v odboru odpadů | Praha

Zdroj/více: http://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

CEE Bankwatch Network: Volunteer positions

Deadline: open | Our volunteer positions are unpaid but we offer a chance to learn new skills and use your old ones for a good cause.…

Posted in Inne, OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Green European Foundation: Internship programme in Brussels

Deadlines: 15-10 and 30-04 | The internship programme in the Brussels office of GEF offers the possibility to gain insight into the activities of a political foundation on European level, cooperating with European organisations as well as with national Green political foundations all over Europe | Brussels

Source/More: http://gef.eu/about/internship-programme/

Posted in Inne, OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Staże i praktyki

Termin składania podań: otwarty | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych, kierunków technicznych (w szczególności o specjalności z zakresu budownictwa, dróg i mostów, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska)……

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Portal ekologiczny Ekohabitat: Autorzy artykułów / redaktorzy (optymalnie studenci kierunku ochrona środowiska)

Termin składania podań: otwarty | Portal ekologiczny Ekohabitat: Autorzy artykułów / redaktorzy (optymalnie studenci kierunku ochrona środowiska) | Tworzenie i redagowanie artykułów; aktywne uczestniczenie w dyskusjach na forum portalu

Źródło/Więcej: http://ekohabitat.pl/praca

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Instytut Energetyki Odnawialnej: Praca w Instytucie

Termin składania podań: otwarty | Instytut Energetyki Odnawialnej, jeden z pierwszych niezależnych i niepublicznych ośrodków badawczych w Polsce (rok powstania – 2001), z rozległymi kontaktami międzynarodowymi, zatrudni młodych inżynierów do prac rozwojowych związanych z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych małoskalowych technologii z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, biogazu i energetycznego wykorzystania biomasy…

Źródło/Więcej: http://www.ieo.pl/pl/o-instytucie/oferty-pracy/praca-w-instytucie.html

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Instytut Energetyki Odnawialnej: Staże

Termin składania podań: otwarty | Instytut Energetyki Odnawialnej oferuje możliwość staży w następujących obszarach: energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna termiczna, produkcja i wykorzystania biogazu rolniczego

Źródło/Więcej: http://www.ieo.pl/pl/o-instytucie/oferty-pracy/sta-w-instytucie.html

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Staże i praktyki

Termin: otwarty | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie, staże dla bezrobotnych…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

GRID Warszawa / UNEP: Praktyki studenckie z zakresu zastosowań Systemów Informacji Geograficznej

Termin: otwarty | Zapraszamy studentów ostatnich lat kierunków przyrodniczych oraz związanych z gospodarką przestrzenną, specjalizujących się w kartografii, planowaniu przestrzennym, ocenach oddziaływania na środowisko, oraz geoekologii i hydrologii.…

Posted in OFERTY PRACY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentarze wyłączone

How to become an environmental analyst at a consultancy? How to benefit from EIA authorisation and how to get it in the Czech Republic?

Read the advice of Mr. Radek Jareš, an analyst at ATEM, an environmental consultancy based in Prague, in Czech Republic.

ATEM is a privately-owned environmental consulting company, providing environmental services for its clients, which are mainly business and state authorities.…

Posted in EKSPERCI O SWOJEJ PRACY, INSPIRACJE, ZIELONY BIZNES | Tagged , , , , , | Komentarze wyłączone

Working for an Romanian Environmental Consultancy – Not Easy But Fascinating

In Romania, green consultancy field is still an emerging economic sector. Ciprian works in Cluj-Napoca as a socio-environmental expert. He focuses on social factors and how they affect the environment.

Posted in EKSPERCI O SWOJEJ PRACY, ZIELONY BIZNES | Tagged , , , , , , | Komentarze wyłączone