Státní pozemkový úřad: Stáže a praxe

Termín přihlášek: otevřený | Státní pozemkový úřad nabízí stáže a praxi na všech pobočkách v ČR v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb včetně terénního průzkumu. Můžete též zpracovat téma BP/DP a ucházet se o zaměstnání. Kontakt a další informace: Mgr. Silvie Hawerlandová, ředitelka odboru půdní služby s.hawerlandova@spucr.cz nebo také u M. Nerudy. | ČR

Zdroj/více: http://fzp.ujep.cz/Zamestnani/index.php

This entry was posted in OFERTY PRACY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.