Čmelák: Mistr pro přípravu a realizaci terénních, lesnických a krajinářských prací

Termín přihlášek: otevřený | V současné době hledáme: Mistr pro přípravu a realizaci terénních, lesnických a krajinářských prací Pro revitalizace lesních pozemků za účelem zvýšení jejich biodiverzity a ekologické stability. | Liberec

Zdroj/více: http://www.cmelak.cz/index.php/volna-mista

This entry was posted in OFERTY PRACY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.