Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Gdańsk: Praktyki studenckie

Termin składania podań: otwarty | Od roku 2009 organizowane są w Stacji Ornitologicznej praktyki studenckie. Prace związane są głównie z bieżącą obsługą danych Centrali Obrączkowania, jak też z ich archiwizacją.

Źródło/Więcej: http://www.stornit.gda.pl/praktyki.html

This entry was posted in OFERTY PRACY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.