Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN: Staże / praktyki

Termin składania podań: otwarty | Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk | Kraków | Zapraszamy studentów, absolwentów zainteresowanych tematyką badań z zakresu kompetencji poszczególnych zakładów, pracowni  Instytutu do odbycia praktyk i staży absolwenckich.

Źródło/Więcej: http://www.botany.pl/index.php/wydarzenia-w-instytucie/staze-praktyki

This entry was posted in Stypendia i studia and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.