Tag Archives: Public sector

Magistrát města Ústí nad Labem: referent/ka odboru životního prostředí

Termín přihlášek: 21.3.2017 | Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností | Ústí nad Labem

Zdroj/více: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/uredni-deska/vyberova-rizeni-personalni.html

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Krajský úřad Ústeckého kraje : referent/ka odboru životního prostředí

Termín přihlášek: 27.3.2017 | Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka odboru životního prostředí na úseku odpadového hospodářství | Ústí nad Labem

Zdroj/více: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=66206&p1=116205

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Český hydrometeorologický ústav: meteorolog specialista

Termín přihlášek: květen 2017 | Český hydrometeorologický ústav – pobočka Brno hledá vhodného kandidáta – absolventa VŠ – na pozici Odborný pracovník Oddělení meteorologie a klimatologie – meteorolog specialista | Brno

Zdroj/více: http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-zamestnani

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Karlova univerzita: vědečtí pracovníci

Termín přihlášek: 30.3.2017 | Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech biologie, chemie, geografie, geologie | Praha

Zdroj/více: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Botanik, zoolog, ekolog

Termín přihlášek: březen 2017 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje výběrová řízení na pozice: Botanik, zoolog, ekolog | Praha, Police nad Metují

Zdroj/více: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ministerstvo životního prostředí: ministerský rada

Termín přihlášek: 23.3.2017 | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje vyýběrové řízení na pozice ministerský rada v odboru ochrany vod a ministerský rada v odboru odpadů | Praha

Zdroj/více: http://www.mzp.cz/cz/volna_mista

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Státní pozemkový úřad: Stáže a praxe

Termín přihlášek: otevřený | Státní pozemkový úřad nabízí stáže a praxi na všech pobočkách v ČR v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb včetně terénního průzkumu.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ZOO Zlín: Vedoucí táborů

Termín přihlášek: otevřený | ZOO Zlín hledá na letní prázdniny vedoucí pro týdenní příměstské tábory. | Zlín

Zdroj/více: http://www.zoozlin.eu/brigada-letni-tabory-zoo/

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku: Inspektor/ka do spraw ochrony środowiska

Termin składania podań: 29.02.2016 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku: Inspektor/ka do spraw ochrony środowiska | Gdańsk

Źródło/Więcej: http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=177940&p_insert=17-FEB-16

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Forum Obywatelskiego Rozwoju: Praktyki studenckie / Wolontariat

Termin składania podań: otwarty | Forum Obywatelskiego Rozwoju: Praktyki studenckie / Wolontariat | Jesteś doświadczonym działaczem organizacji studenckich? A może dopiero szukasz możliwości dodatkowego zaangażowania?…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Staże i praktyki

Termin składania podań: otwarty | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych, kierunków technicznych (w szczególności o specjalności z zakresu budownictwa, dróg i mostów, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska)……

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ w Szczecinie: Praktyki studenckie

Termin składania podań: otwarty | Zakład Technicnzych Usług Komunalnych NFOŚ w systemie całorocznym lub w okresie wakacyjnym organizuje praktyki dla studentów kierunków środowiskowych…

Źródło/Więcej: http://www.nfos.com.pl/index.htm

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Urząd Miasta Łodzi: Staże i Praktyki

Termin składania podań: otwarty | Urząd Miasta Łodzi: Staże i Praktyki

Źródło/Więcej: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=9261&PHPSESSID=084d89ce183c5b2277b895591

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Staże absolwenckie

Termin składania podań: otwarty | Do odbycia stażu absolwenckiego uprawnione są osoby bezrobotne, które nie ukończyły 27 roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Praktyki i wolontariat

Termin składania podań: otwarty | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, stażu dla osób skierowanych przez urzędy pracy oraz świadczenia wolontariatu.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Gdańsk: Praktyki studenckie

Termin składania podań: otwarty | Od roku 2009 organizowane są w Stacji Ornitologicznej praktyki studenckie. Prace związane są głównie z bieżącą obsługą danych Centrali Obrączkowania, jak też z ich archiwizacją.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Staże i praktyki

Termin: otwarty | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie, staże dla bezrobotnych…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Park Narodowy Gór Stołowych: Praktyki zawodowe

Termin: otwarty  / Praktyki zawodowe w Parku Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdrój

Źródło/Więcej: http://www.pngs.com.pl/

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Park Narodowy Gór Stołowych: Wolontariat

Termin: otwarty  / Od 1 marca 2012 r. obowiązuje zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych, umożliwiające podejmowanie na terenie PNGS pracy w charakterze wolontariusza.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Magurski Park Narodowy: Wolontariat

Termin: otwarty | Od 2007 prowadzony jest w Magurskim Parku Narodowym wolontariat. Ta inicjatywa przyciąga co roku coraz więcej ludzi, którzy chcą poświęcić swój wolny czas pracując w tym cennym przyrodniczo obszarze.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: Praktyki i staże

Termin: otwarty / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza osoby zainteresowane odbyciem stażu lub praktyki studenckiej

Źródło/Więcej: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/2/632/Praktyki_i_staze

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Karkonoski Park Narodowy: Wolontariat

Termin: otwarty | Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu.…

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ministerstwo Środowiska: Staże i praktyki

Termin: otwarty | Praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Środowiska | Warszawa…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Lubelski Urząd Wojewódzki: Praktyki

Termin składania podań: otwarty | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie organizuje praktyki dla studentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół średnich | Praktyki studenckie i uczniowskie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

If you wanted, there could be many more vacancies from your field published on Ecojobs-cee…

If you support the idea of green jobs and environmental jobs in central and eastern Europe – you can help us in the following way:

1) Inform your friends about our portal, especially those who specialise in the fields of environmental protection and natural sciences

2) Like our Fb page and encourage your friends to do the same, especially the ones whom the portal can really help.…

Posted in JOB OFFERS, Scholarships and studies | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off