Tag Archives: Science

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Odborní pracovníci

Termín přihlášek: 14.10.2016 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje výběrová řízení na pozice: vodař (České Budějovice), vedoucí oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (Praha), projektový manažer a zoolog (Rožnov pod Radhoštěm), zoolog (Praha), metodik (Praha) | Praha, České Budějovice, Rožnov pod Radhoštěm

Zdroj/více: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: Projektant NIL

Termín přihlášek: 15.10.2016 | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektant Národní inventarizace lesů | Karlovy Vary

Zdroj/více: http://www.uhul.cz/kdo-jsme/volna-mista

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Český hydrometeorologický ústav: Hydrolog

Termín přihlášek: otevřený | Český hydrometeorologický ústav – pobočka Plzeň nabízí volnou pozici: pracovník oddělení hydrologie, hydrolog – posudky | Plzeň

Zdroj/více: http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-zamestnani

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Český hydrometeorologický ústav: Odborný pracovník – meteorolog specialista

Termín přihlášek: otevřený | Český hydrometeorologický ústav – Oddělení všeobecné klimatologie nabízí volnou pozici: Odborný pracovník – meteorolog specialista | Praha

Zdroj/více: http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-zamestnani

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Správa Krkonošského národního parku: Hydrobiolog

Termín přihlášek: 14.10.2016 | Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – hydrobiolog. | Vrchlabí

Zdroj/více: http://www.krnap.cz/uredni-deska/hledame-zajemce-o-pracovni-pozici-hydrobiolog/  

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Morski w Gdańsku: Próbobiorca/analityk

Termin składania podań: n/a| Instytut Morski w Gdańsku: Próbobiorca/analityk | Wykształcenie wyższe w zakresie: chemii, ochrony środowiska lub oceanografii;  dopuszcza się również wykształcenie średnie… | Gdańsk

Źródło/Więcej: http://www.im.gda.pl/ogloszenia/52-instytut-zatrudni/829-instytut-morski-w-gdasku-poszukuje-pracownika-na-stanowisko-probobiorcaanalityk

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: Pracovník výzkumu a vývoje

Termín přihlášek: září 2016 | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., hledá zaměstnance na pozici Pracovník výzkumu a vývoje | Praha

Zdroj/více: http://www.vumop.cz/kariera

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Centrum Chemii Bioorganicznej PAN: Asystent/ka – biologia

Termin składania podań: 30.09.2016 | Centrum Chemii Bioorganicznej PAN: Asystent/ka – Adiunkt (post-doc) biologia | Poznań

Źródło/Więcej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_08/f927081834ff5fdc807cebcede443455.pdf

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie: Praktyki

Termin składania podań: n/a | Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie: Praktyki – Studenci/tki kierunków przyrodniczych i pokrewnych | Lublin

Źródło/Więcej: http://www.ipan.lublin.pl/pl/news/studenci-i-absolwenci-kierunkow-przyrodniczych-i-pokrewnych

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży: Prace doktorskie i magisterskie

Termin składania podań: otwarty | Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży: Prace doktorskie i magisterskie | Instytut Biologii Ssaków PAN posiada prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Źródło/Więcej: http://ibs.bialowieza.pl/ogloszenia/magister

Posted in JOB OFFERS, Scholarships and studies | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Muzeum i Instytut Zoologii PAN: Praktyki studenckie

Termin składania podań: w zależności od lokalizacji | Praktyki studenckie w różnych jednostkach i stacjach terenowych: Warszawa, Gdańsk, Łomna, Garwolin, Ustrzyki Dolne…

Źródło/Więcej: http://www.miiz.waw.pl/pl/praktyki.html

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN: Staże / praktyki

Termin składania podań: otwarty | Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk | Kraków | Zapraszamy studentów, absolwentów zainteresowanych tematyką badań z zakresu kompetencji poszczególnych zakładów, pracowni  Instytutu do odbycia praktyk i staży absolwenckich.…

Posted in Scholarships and studies | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Energetyki Odnawialnej: Praca w Instytucie

Termin składania podań: otwarty | Instytut Energetyki Odnawialnej, jeden z pierwszych niezależnych i niepublicznych ośrodków badawczych w Polsce (rok powstania – 2001), z rozległymi kontaktami międzynarodowymi, zatrudni młodych inżynierów do prac rozwojowych związanych z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych małoskalowych technologii z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, biogazu i energetycznego wykorzystania biomasy…

Źródło/Więcej: http://www.ieo.pl/pl/o-instytucie/oferty-pracy/praca-w-instytucie.html

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Energetyki Odnawialnej: Staże

Termin składania podań: otwarty | Instytut Energetyki Odnawialnej oferuje możliwość staży w następujących obszarach: energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna termiczna, produkcja i wykorzystania biogazu rolniczego

Źródło/Więcej: http://www.ieo.pl/pl/o-instytucie/oferty-pracy/sta-w-instytucie.html

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Gdańsk: Praktyki studenckie

Termin składania podań: otwarty | Od roku 2009 organizowane są w Stacji Ornitologicznej praktyki studenckie. Prace związane są głównie z bieżącą obsługą danych Centrali Obrączkowania, jak też z ich archiwizacją.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

CEEweb for Biodiversity: Volunteering

Deadline: open | There is a lot to be done when saving the planet for generations to come and help is always welcome.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

CEEweb for Biodiversity: Internships

Deadline: open | There is a lot to be done when saving the planet for generations to come and help is always welcome.…

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

If you wanted, there could be many more vacancies from your field published on Ecojobs-cee…

If you support the idea of green jobs and environmental jobs in central and eastern Europe – you can help us in the following way:

1) Inform your friends about our portal, especially those who specialise in the fields of environmental protection and natural sciences

2) Like our Fb page and encourage your friends to do the same, especially the ones whom the portal can really help.…

Posted in JOB OFFERS, Scholarships and studies | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off