Tag Archives: Biotechnologie

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu: Asystent/ka – biologia, biologia molekularna

Termin składania podań: 24.03.2017 | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu: Asystent/ka – biologia, biologia molekularna | Słowa kluczowe: wirusy RNA, wirus grypy, funkcjonalne i patogenne RNA, relacja struktury i funkcji RNA, oddziaływania RNA, inhibicja namnażania wirusów RNA, narzędzia oligonukleotydowe | Poznań

Źródło/Więcej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_02/4387f0c3808cd80a99e9914872f2d70d.pdf

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off