Tag Archives: Modecular biology

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu: Asystent/ka – biologia, biologia molekularna

Termin składania podań: 24.03.2017 | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu: Asystent/ka – biologia, biologia molekularna | Słowa kluczowe: wirusy RNA, wirus grypy, funkcjonalne i patogenne RNA, relacja struktury i funkcji RNA, oddziaływania RNA, inhibicja namnażania wirusów RNA, narzędzia oligonukleotydowe | Poznań

Źródło/Więcej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_02/4387f0c3808cd80a99e9914872f2d70d.pdf

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie: Praktyki

Termin składania podań: n/a | Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie: Praktyki – Studenci/tki kierunków przyrodniczych i pokrewnych | Lublin

Źródło/Więcej: http://www.ipan.lublin.pl/pl/news/studenci-i-absolwenci-kierunkow-przyrodniczych-i-pokrewnych

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Muzeum i Instytut Zoologii PAN: Praktyki studenckie

Termin składania podań: w zależności od lokalizacji | Praktyki studenckie w różnych jednostkach i stacjach terenowych: Warszawa, Gdańsk, Łomna, Garwolin, Ustrzyki Dolne…

Źródło/Więcej: http://www.miiz.waw.pl/pl/praktyki.html

Posted in JOB OFFERS | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN: Staże / praktyki

Termin składania podań: otwarty | Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk | Kraków | Zapraszamy studentów, absolwentów zainteresowanych tematyką badań z zakresu kompetencji poszczególnych zakładów, pracowni  Instytutu do odbycia praktyk i staży absolwenckich.…

Posted in Scholarships and studies | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off