Veronica: Dobrovolníci

Termín přihlášek: 5.10.2017 | Veronica potřebuje pomoc na nejbližších akcích: Brněnský biojarmark 2017 Termín: 6. října (pátek) 9.00 – 7. října 2017 (sobota) 14.00, místo konání: Brno Tradiční brněnská akce založená na podporu biopotravin a místních dodavatelů potravin. Počet dobrovolníků: 10 | Brno

Zdroj/více: http://www.veronica.cz/prijde-nam-pomoci

This entry was posted in JOB OFFERS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.