Česká společnost ornitologická: Full Stack programátor PHP, JavaScript a koordinátor PECBMS

Termín přihlášek: otevřený | Česká společnost ornitologická vyhlašuje konkurz na Koordinátora Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme). Hlavní náplň práce je sběr a kontrola dat ze sčítacích programů v Evropě, výpočet evropských druhových trendů a indikátorů, komunikace v rámci sítě evropských spolupracovníků, administrativa grantu, organizace mezinárodních workshopů, reporting unvnitř i vně projektu.

Česká společnost ornitologická vyhlašuje konkurz na Full Stack programátora PHP, JavaScript. Hledáme náhradu za odcházejícího kolegu, který je zodpovědný za funkčnost databází a na nich postavených aplikací (web, android) pro sběr dat o ptácích (Faunistická databáze ČSO vč. specializovaných modulů) a za přípravu nového webu ČSO (WordPress).

Zdroj/více: http://cso.cz/

This entry was posted in JOB OFFERS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.