Lubelski Urząd Wojewódzki: Praktyki

Termin składania podań: otwarty | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie organizuje praktyki dla studentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół średnich | Praktyki studenckie i uczniowskie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Termin rozpoczęcia praktyki ustalany jest z początkiem lub z połową miesiąca | Lublin

Źródło/Więcej: http://bip.lublin.uw.gov.pl/i.php?option=str_wydz&m=i57&link=dok_tre&par=23954

This entry was posted in JOB OFFERS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.