Ekoškolka czyli czeski patent na ekoprzedszkole

Na czym to polega, że przedszkole jest „eko”? Wszystko wyjaśnia nam założycielka i dyrektorka jednego z czeskich ekoprzedszkoli, pani Eva Sůrová.

„Ekoškolka Rozárka“, została zlokalizowana z dala od zgiełku centrum, w podliżu terenów leśnych w dzielnicy Barrandov, w Pradze. Budynek przedszkola to w zasadzie jednorodzinny domek z ogrodem…

„W porównaniu z tradycyjnym przedszkolem, duża różnica polega na tym, że dzieci spędzają prawie cały czas na powietrzu” wyjaśnia nam Eva „Przez większość dnia, jeśli pogoda dopisuje, dzieci bawią się w ogrodzie albo chodzimy na wycieczki do okolicznego lasu. W donicach obok domu przedszkolaki same uprawiają warzywa.”

Jednak koncepcja tego miejsca jest czymś znacznie bardziej holistycznym niż uczenie jak posadzić warzywa albo posegregować śmieci. Program ekoprzedszkola opiera się na czterech filarach zrównoważonego rozwoju – ekologicznym, ekonomicznym, kulturalnym i społecznym.

„Chcemy dać dzieciom możliwość doświadczania relacji z otoczeniem. Częścią tego doświadczenia jest np. budowanie więzi i zrozumienia pomiędzy generacjami”  tłumaczy Eva „ W tym celu organizujemy warsztaty (np. rękodzieła artystycznego)  z udziałem dzieci, ich rodziców, babć i dziadków. Często rodziny zapraszają także swoich znajomych czy sąsiadów. Z okazji świąt wspólnie przygotowujemy specjalne spotkania albo przedstawienia teatralne. Nawiązują one do kultury i tradycji, jednak ich głównym celem jest budowanie więzi społecznych. Na dobrze funkcjonujących relacjach rodzinnych, ale też sąsiedzkich czy między znajomymi, zyskują nie tylko dzieci. Również starsze pokolenie buduje nowe kontakty i stwarza swoją społeczność.

Ekologia to nauka o powiązaniach i zależnościach pomiędzy różnymi elementami przyrody. Chcemy aby dzieci miały możliwość doświadczenia i zrozumienia tych wszystkich połączeń -  pomiędzy pokoleniami, innymi dziećmi, kulturą i otaczającym ich ogrodem i lasem. Próbujemy stworzyć dobrą przestrzeń gdzie takie doświadczenia będą możliwe. Bo nie chodzi o to, aby narzucić komuś jakiś określony sposób rozwoju, ale o to, aby stworzyć i udostępnić taką przestrzeń, gdzie indywidualny rozwój będzie możliwy. Takiej mentalnej przestrzeni często brakuje w tradycyjnych szkołach i przedszkolach. Decydującym warunkiem jest dobra kadra.”

Kto może pracować w ekoprzedszkolu?

Specjaliści w przedszkolu Rozárka to głównie pedagodzy wyspecjalizowani w edukacji ekologicznej, albo łączący inne kwalifikacje przyrodnicze z pedagogicznymi – najlepiej osoby, które orientują się w programach kształcenia.

Dobierając kadrę, Eva zwraca również ogromną uwagę na osobowość nauczycieli i ich cechy charakteru: „Wybrałam osoby o silnych osobowościach, które jednocześnie mają pozytywny stosunek do siebie samych” wyjaśnia Eva ”Stanowiło to kluczowy warunek, ważniejszy nawet od dyplomów i certyfikatów. Musi to być osoba, która może być dla dziecka wzorem i autorytetem, liderem, kimś kto zdobęcie szacunek w oczach dziecka, ale jednocześnie sama będzie traktowała dziecko z szacunkiem, nie niszcząc jego godności.”

Rodzice często nie zastanawiają się jak duży wpływ na rozwój osobisty dzieci mają wychowawcy, pod których opiekę oddają swoje dzieci na cały dzień. Wychowawcami bywają osoby przypadkowe, zastraszone, które same nie zbudowały dobrych relacji ze sobą i swoimi bliskimi.

„Ostatecznie, tworzenie programu edukacyjnego jest rzeczą, której inteligentna osoba nauczy się relatywnie szybko. Pozytywna osobowość jest natomiast czymś co ewoluuje latami i to właśnie uważam za najważniejszą rzecz – wykształcenie w dziecku pozytywnego stosunku do samego siebie. Musimy zrozumieć, że stosunek do innych osób i otoczenia jest odzwierciedleniem naszych relacji z samym sobą. Ludzie, którzy naprawdę szanują siebie, będą szanować środowisko naturalne wókół nich.

Istnieje wiele możliwości finansowania ekoprzedszkola…

Ekoprzedszkole Rozárka jest jednym z projektów organizacji pozarządowej Ekocentrum Podhoubí, więc część srodków gwarantuje projekt. Część finansowania pochodzi również z prywatnych środków, darczyńców, i z opłat rodziców. Dodatkowo Ekoprzedszkole stara się o granty z czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji i innych instytucji. W ubiegłym roku otrzymało dotację np. z Urzędu Miasta Pragi.

„Wspólnie z Ekocentrum i innymi organizacjami  pracujemy też nad tym, aby nazwa „ekoprzedszkole” była certyfikatem o konkretnym standarcie. Dyskutujemy nad kryteriami, których spełnienie umożliwiałoby w przyszłości posiadanie takiego certyfikatu. Póki co w zasadzie każda placówka może określić się mianem ekoprzedszkola, dlatego zależy nam na tym, aby za tą nazwą stały określone kryteria, jak ma to miejsce np. w Niemczech.”

Zainteresowanie Rozarką stale rośnie – na kolejny rok jest już zapisanych więcej dzieci niż dotychczas i stale ktoś się kontaktuje. Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia!

Linki:

Strona ekoprzedszkola Rozárka: http://www.ekoskolka-rozarka.cz/

Strona Ekocentrum Podhoubí: http://www.podhoubi.cz/ekocentrum.html

Oferty pracy związane z edukacją ekologiczną: www.ecojobs.cz/pl/tag/edukacja-ekologiczna/

Zdjęcia: Ekoprzedszkole Rozárka