Společnost Ekologické služby: volná pracovní místa

Společnost Ekologické služby, s.r.o. se sídlem v Hořovicích hledá pracovníky pro stálý pracovní poměr, příležitostnou práci v rámci DPP či externí spolupráci na pozice v následujících okruzích:

I. Správa dat a interní správa IT / GIS / zpracování dat přírodovědeckých výzkumů
rámcové požadavky (splnění všech požadavků není podmínkou):
- vzdělání/zkušenosti v tematicky blízkých oborech
- schopnost práce v systému ArcGIS (event. QGIS, GRASS)
- znalost práce s databázemi
- dobrá znalost MS Excel
- alespoň základní orientace v tematicky blízkých oborech (ekologie, lesnictví, ochrana ŽP, přírody
a krajiny, tvorba map)
II. Sběr dat v terénu v rámci přírodovědeckých průzkumů (pozorování, mapování, přístrojová sledování)
požadavky:
- vzdělání/zkušenosti v tematicky blízkých oborech
- základní orientace v tematicky blízkých oborech (ekologie, lesnictví, ochrana ŽP, přírody a krajiny, tvorba map)
- základní znalost MS Office
- přiměřená fyzická kondice a ochota k dlouhodobější práci v terénu
- řidičský průkaz skupiny B
V případě zájmu o stálý pracovní poměr zašlete:
1. Podrobný (nestrukturovaný) životopis – mimo biografických údajů by zde měla být podrobněji rozebrána témata, která pokládáte za svoji hlavní profesní specializaci a témata, ve kterých se hodláte dále zdokonalovat. Rovněž by zde měly být shrnuty další zvláštní dispozice a dovednosti vč. těch, které s oborem přímo nesouvisejí, zvláště popište dovednosti v oblasti výpočetní techniky, jazykové schopnosti, způsobilosti vázané na různá zvláštní oprávnění, osvědčení atd.
2. Podrobné informace o vzdělání, zkušenostech a dosavadní praxi ve Vašem oboru, pokud toto téma není vyčerpáno v životopisu. Uveďte též odkazy na případné referenční práce z oboru, publikace apod.
3. Aktuální kontakty na Vás všeho druhu.

V případě zájmu o krátkodobou či externí spolupráci zašlete:
Uveďte podrobné informace vymezující Vaše profesní zaměření, popište vzdělání, dosavadní praxi, zkušenosti v oboru.
1. Uveďte odkazy na případné publikace a referenční práce z oboru.
2. Uveďte, v jakých oblastech v rámci námi poptávaných činností nabízíte spolupráci.
3. Uveďte preferovanou formu spolupráce (DPP, smlouva o dílo apod.).
4. Uveďte event. další specifické znalosti, dovednosti a způsobilosti, které by mohly být
využitelné v rámci okruhu poptávaných činností.
5. Rámcově vymezte kapacitu, kterou můžete/chcete spolupráci s naší firmou věnovat a její
rozložení v průběhu roku.
6. Aktuální kontakty na Vás všeho druhu.

Materiály zasílejte mailem na adresu info@ekologickesluzby.cz.

Zdroj: www.janhosek.cz.

This entry was posted in NABÍDKY PRÁCE and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.