Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Staże absolwenckie

Termin składania podań: otwarty | Do odbycia stażu absolwenckiego uprawnione są osoby bezrobotne, które nie ukończyły 27 roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej

Źródło/Więcej: http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/staze-absolwenckie

This entry was posted in NABÍDKY PRÁCE and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.